30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 14)

  • 113709 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Giải thích:

A. invited /in'vaitɪd/

B. play /pleid/

C. existed /ɪɡˈzɪstɪd/

D. extended /ɪkˈsten.dɪd/


Câu 2:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Phát âm  

Giải thích:

A. light /laɪt/

B. knife /naɪf/

C. kite /kaɪt/

D. ship /ʃɪp/

Phương án D phần gạch chân phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three  in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Giải thích:

A. occur /əˈkɝː/

B. listen /ˈlɪsən/

C. apply /əˈplaɪ/

D. prefer /prɪˈfɝː/

Phương án B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại âm thứ 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three  in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Giải thích:

A. character /ˈkær.ək.tər/

B. adventure /ədˈven.tʃər/

C. convention /kənˈven.ʃən/

D. condition /kənˈdɪʃ.ən/

Phương án A trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại âm thứ 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Susan usually stays up late, ________?

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Giải thích: 

Động từ trong mệnh đề chính là “stay”, thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định, chủ ngữ là “Susan” => đổi thành “she” 

=> Câu hỏi đuôi dạng phủ định “doesn’t she”.

Tạm dịch: Susan thường ngủ dậy muộn, phải vậy không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

2 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

5 ngày trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Quỳnh Trang
16:13 - 07/06/2022

8b chứ ạ ?