30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 21)

  • 115336 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Phát âm đuôi – ED

Giải thích:

– Phát âm là /t/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

– Phát âm là /id/ khi từ có tận cùng là các âm: /t/, /d/

– Phát âm là /d/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức : Phát âm nguyên âm

Giải thích:

academic, phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/.

A. academic /ˌækəˈdemɪk/ (adj) liên quan đến học thuật

B. grade /ɡreɪd/ (n) mức độ, xếp hạng trong một tổ chức

C. behave /bɪˈheɪv/ (v) cư xử

D. examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/ (n) kì thi


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án: A

Kiến thức : Trọng âm của từ 2 âm tiết

Giải thích:

A. cartoon /kɑːˈtuːn/: Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các từ tận cùng bằng đuôi -oon trọng âm nhấn ở chính đuôi này.

B. answer /ˈɑːnsə(r)/: Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C. reason / 'ri:zn /: Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm, thì danh từ 2âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

D. paper /ˈpeɪpə(r)/: Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

=> Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

Neither of the boys came to school yesterday, ________?

Xem đáp án

Đáp án : C

Kiến thức: câu hỏi đuôi

Giải thích:

Ta có công thức của câu hỏi đuôi:

S + V + O..., TRỢ ĐỘNG TỪ + ĐẠI TỪ?

Chủ ngữ của mệnh đề chính là “the boys” nên đại từ ở câu hỏi đuôi phải chuyển thành “they”

Động từ “came” được chia ở thì quá khứ đơn thì trợ động từ ở câu hỏi đuôi là “did” → loại B và D

Tuy nhiên trong mệnh đề chính không xuất hiện từ not mang nghĩa phủ định nhưng có một từ mang nghĩa phủ định đó là Neither (không cái nào/người nào trong hai) → trợ động từ câu hỏi đuôi phải ở dạng khẳng định → loại A và chọn được C.

* Note:

Với những câu hỏi về câu hỏi đuôi nếu mệnh đề chính không có NOT nhưng xuất hiện các từ mang nghĩa phủ định như never, little, seldom, neither, hardly, scarely,... thì trợ động từ câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

Tạm dịch: Không một ai trong hai cậu bé này đến trường vào ngày hôm qua có phải không?


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án: B

Kiến thức : Trọng âm của từ 3 âm tiết

Giải thích:

A. survival / səˈvaɪvl / (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì từ gốc là động từ và hậu tố không thay đổi trọng âm chính.

B. industry / ˈɪndəstri / (n): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì đuôi –try trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối.

C. endanger / ɪnˈdeɪndʒ/ (adj): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì từ gốc là danh từ và tiền tố không thay đổi trọng âm chính.

D. commercial / kəˈmɜːʃl / (adj): Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì đuôi –cial trọng âm rơi vào âm tiết trước nó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

81%

11%

7%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

5 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

4 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

2 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

3

14 giờ trước

36.Lương Thị Huỳnh Trâm

Bình luận


Bình luận

Pham Thanh Luyenn
20:02 - 07/07/2022

câu 9 B và C giống đ/á