Tổng hợp 30 Đề thi thử THPTQG 2021 môn Tiếng anh hay nhất có lời giải (Đề số 1)

  • 18047 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Trọng âm rơi  âm số 1, còn lại là âm số 2.

A. /kə’mju:.nə.ti /                      B. /’sɜ:.kəm./stɑ:ns/

C.  /aɪ’den.tə.ti/                                  D. /kən’sɪd.ər.ət

ĐÁP ÁN B.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C

Trọng âm rơi âm số 2, còn lại nhấn âm số 1

A.  /ˈhed.hʌnt/                                    B. /’hænd. ʃeɪk/

C. /haɪ’flaɪ.ər/                                     D. /ˈwɜ:k.fɔ:s/


Câu 5:

Young children often miss out__________the nutrition needed for their growing bodies, as well as the education necessary for their expanding minds.

Xem đáp án

Trẻ nhỏ thường bỏ lỡ _________ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đang phát triển của chúng, cũng như giáo dục cần thiết cho sự mở rộng tâm trí của chúng.

To miss out on something = to fail to use an opportunity to enjoy or get an advantage from something: bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hay hưởng lợi từ cái gì.

ĐÁP ÁN B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ah Nhật
20:44 - 16/03/2022

bài dể z

Ah Nhật
20:43 - 16/03/2022

cái 1

Ah Nhật
20:44 - 16/03/2022

mg người lm thử ik mg ơi

Ah Nhật
20:46 - 16/03/2022

nè mg ơi

Ảnh đính kèm