1730 câu trắc nghiệm Nội ngoại cơ sở có đáp án - Phần 1

  • 23281 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Trong hệ tuần hoàn (nhỏ và lớn), khu vực có áp lực cao nhất là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Chọn câu sai trong 4 đáp án sau đây:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

12 tháng trước

Bùi Huấn

7 tháng trước

Phan Trà My

Bình luận


Bình luận