2500+ Câu trắc nghiệm Sinh lý học có đáp án - Phần 1

  • 22340 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Qúa trình chuyển hóa trong cơ thể:

Xem đáp án

Chọn đáp án là D


Câu 2:

Định luật bảo toàn năng lượng là:

Xem đáp án
Chọn đáp án là C

Câu 3:

Dạng năng lượng nằm trong các liên kết hóa học:

Xem đáp án
Chọn đáp án là C

Câu 4:

Hình thái cơ thể được duy trì nhờ:

Xem đáp án
Chọn đáp án là A

Câu 5:

Dạng năng lượng nào sau đây không sinh công cho cơ thể?

Xem đáp án
Chọn đáp án là D

Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

9 tháng trước

Thị Mẩy

K

1 tháng trước

Khánh Duyên

1 tháng trước

Đào Thị Ánh Tuyết

Bình luận


Bình luận

Quách Nguyễn Đức Nhân Y khoa G-K47
23:12 - 20/12/2022

Câu 24 đáp án C