30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 27)

  • 135932 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ beauty nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm thứ hai.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là A

Từ delicate nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm hai.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlinedpart is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ declared có phần gạch chân phát âm là /d/, các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là /t/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlinedpart is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ easy có phần gạch chân phát âm là /i:/, các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là /e/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

6 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

1 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận