30 đề luyện thi Đại Học môn Tiếng Anh cực hay có lời giải (Đề số 30)

  • 135929 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là C

Theo quy tắc đọc đuôi -s, looks có phần gạch chân được đọc là /s/; các từ còn lại phần gạch chân được đọc là /z/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions from.

Xem đáp án

Đáp án là A

Theo quy tắc đọc đuôi -ed, watched có phần gạch chân được đọc là /t/; các từ còn lại phần gạch chân được đọc là /d/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from

Xem đáp án

Đáp án là D

system nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions from

Xem đáp án

Đáp án là B

necessary nhấn âm thứ nhất, các từ còn lại nhấn âm ba


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

15%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Ánh Nguyệt

2 năm trước

Đỗ Thảo

1 năm trước

Hoang Anh Duc

Nice

1 năm trước

Lynh Kaith

P

1 năm trước

Phạm Hà

n

1 năm trước

nguyen dinh viet

1 năm trước

Nguyen Nhu

L

8 tháng trước

Linh Nguyễn

7 tháng trước

We purple BTS

6 tháng trước

Đỗ Phương

A

6 tháng trước

Ang Thư

C

4 tháng trước

Cấn Uyên

1 tháng trước

Ngọc Ánh Lương

đề mới, nhiều câu hay, có giải khá chi tiết. mỗi tội nếu có file để in ra đọc cho đỡ đau mắt thì tốt, chứ nhìn trên máy lag hết cả mắt :((

Bình luận


Bình luận