30 đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2022 có lời giải (Đề 12)

  • 114395 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: Phát âm “_ed”

A. searched /sɜːtʃt/

B. cooked /kʊkt/

C. described /dɪˈskraɪbd/

D. developed /dɪˈveləpt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

Phương án D có _oo_ phát âm / ʊ/ (ngắn)

Các phương án còn lại phát âm /u/ ( dài)


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm:

Theo quy tắc  động từ 2 vần thường nhấn vần 1 / danh từ và tính từ 2 vần thường nhấn vần 2  

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

A.defend (v) /dɪˈfend/

B.precede  (v) /prɪˈsiːd/  

C.decent  (a) /ˈdiː.sənt/

D. expand  (v) /ɪkˈspænd/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm:

Các từ có 3 âm tiết trở lên tận cùng là _ic,ical,ial,ian ….nhấn ở âm tiết liền trước

Phương án B  có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba 

Các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

A.initiate  /ɪˈnɪʃ.i.eɪt/

B.epidemic /ˌep.ɪˈdem.ɪk/

C.opponent /əˈpəʊ.nənt/

D. enthusiast  /ɪnˈθjuː.zi.æst/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

There is nothing in the fridge, ________?

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: Câu hỏi đuôi

Vế trước câu hỏi đuôi mang nghĩa phủ định (Nobody) => câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định => loại A, C

Chủ ngữ vế trước là đại từ bất định “Nobody” => chủ ngữ ở câu hỏi đuôi dùng “they”

Nobody called => did they?

Tạm dịch: Hôm qua chẳng có ai gọi tớ cả, đúng không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

85%

12%

4%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thái My

N

8 tháng trước

Nguyễn Khánh Chi

great
N

5 tháng trước

Nguyen Le

5 tháng trước

Ẹc Ẹc

Đề thi hay
N

4 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mai

N

3 tháng trước

Nga Pham

L

3 tháng trước

Lyly

Rất hay ạ

3 tháng trước

Par Hee Sun

N

2 tháng trước

Nguyễn Phương Linh

nội dung web hay , hữu ích với học sinh , dễ dùng

2 tháng trước

Đặng Thị Tú Uyên

n

1 tháng trước

ngọc bảo

Lag nhưng mà xịn, bất tiện khi làm đoạn văn

1 tháng trước

Nga

T

1 tháng trước

Thy Lee

N

1 tháng trước

Nguyễn Út Vàng

ok
N

1 tháng trước

Nguyen Thanh Mai

T

1 tháng trước

Tô Như Luyến

bài thi rất hay em cảm ơn các thầy cô ❤️
b

1 tháng trước

boss trùm

T

1 tháng trước

Thu Uyên

H

1 tháng trước

Hieu Hieu Dang

C

1 tháng trước

Chương Nguyễn

H

1 tháng trước

Hoàng Huy

N

1 tháng trước

Nguyễn Thị Thúy Hoàn

1

1 tháng trước

12a3 34 - Nguyễn Ngọc Anh Thư

Hơi lỗi 1 số câu ạ
N

1 tháng trước

Nguyễn Văn Phú

N

1 tháng trước

Nguyễn thị linh chi

N

1 tuần trước

Nguyễn Nhật Hào

Bình luận


Bình luận

Bảo Quốc
22:21 - 07/07/2022

Đề như cc, đ.a đúng báo sai