Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Đề 1)

  • 2005 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Jean and Grace are talking about their livelihood.

- Jean: “________?”

- Grace: “I'm in teaching.”

Xem đáp án

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Jean và Grace đang nói về kế sinh nhai của họ.

- Jean: “____________?”

- Grace: “Tôi dạy học.”

A. Bạn làm nghề gì để kiếm sống       B. Bạn sống thế nào

C. Bạn kiếm được gì để kiếm sống     D. Bạn đang làm việc gì


Câu 2:

Sue and Harry are at a live concert.

- Sue: “He is the best singer ever!”

- Harry: “________. He always gives brilliant performances.”

Xem đáp án

A

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải thích:

Sue và Harry đang ở một buổi hòa nhạc trực tiếp.

- Sue: “Anh ấy là ca sĩ tuyệt nhất từ ​​trước đến nay!”

- Harry: “___________. Anh ấy luôn mang đến những màn trình diễn xuất sắc.”

A. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn B. Đó là một ý tưởng tuyệt vời

C. Tôi không nghĩ bạn đúng                D. Đó không phải là một vấn đề


Câu 3:

few years ago, there is a very tall tree in the schoolyard.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Chia thì

Giải thích:

“A few years ago” → dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn → động từ “tobe” chia “was/were”

Sửa: is → was

Dịch nghĩa: Vài năm trước, trong sân trường có một cái cây rất cao.


Câu 4:

In some parts of the world, women are still discriminated against because of her social status.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Tính từ sở hữu

Giải thích:

Vì danh từ ‘women’ số nhiều nên ta không dùng tính từ sở hữu ‘her’.

Sửa: her → their

Dịch nghĩa: Ở một số nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử vì địa vị xã hội của họ.


Câu 5:

Many successful film directions are former actors who desire to expand their experience in the film industry.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

- direction (n): phương hướng

- director (n): đạo diễn

Sửa: directions → directors

Dịch nghĩa: Nhiều đạo diễn phim thành công là cựu diễn viên mong muốn mở rộng kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực điện ảnh.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận