Kỳ thi thử thpt quốc gia lần 1 năm 2019 môn Tiếng Anh cực hay có lời giải(Đề 1)

  • 24404 lượt thi

  • 64 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án : A

centenarian trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là âm tiết t2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

Đáp án : D

initiate trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là âm tiết t1


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following question

Xem đáp án

Đáp án : C

podium trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết t2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận