Ôn tập chương II Hình học 10 có đáp án

  • 563 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho xOM^=150° . Tọa độ của điểm M l

Xem đáp án

Đáp án C

M là điểm trên nửa đường tròn lượng giác sao cho xOM^=150°. Khi đó, tọa độ M:

M(cos 1500;  sin1500)=32;12


Câu 2:

Cho góc nhọn α. Giá trị của biểu thức P=sin290°α+sin2α 

Xem đáp án

Đáp án A

P=sin290°α+sin2α=cos2α+sin2α=1


Câu 3:

Cho góc α thỏa mãn 90°<α<180° ,sinα=1213. Giá trị của cos α là

Xem đáp án

Đáp án B

cos2α=1sin2α=112132=25169 .

Do 90°<α<180°nên  cosα<0 cosα=513


Câu 4:

Cho góc α thỏa mãn sinαcosα=13. Giá trị của biểu thức sin4α+cos4α 

Xem đáp án

Đáp án A

sin4α+cos4α=sin2α+cos2α22sinαcosα2=122132=79


Câu 5:

Cho góc 0°<α<β<90° . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

0°<α<β<90°  0<sinα<sinβ0<cosβ<cosα

sinαcosαsinβcosβ ,cosαsin αcosβsinβ tanαtanβ,cotαcotβ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận