(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Thái Bình, Thái Bình (Lần 3) có đáp án

  • 439 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

Xem đáp án

Tần số alen A=AA+Aa2 

Tân số alen a=aa+Aa2 

Cách giải:

A=0,64+0,322=0,8;a=0,04+0,322=0,2 

Chọn B.


Câu 2:

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là

Xem đáp án

1 gen chi phối nhiều tính trạng gọi là tính đa hiệu của gen.

Cách giải:

Dựa vào lý thuyết.

Chọn A.


Câu 3:

Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

Xem đáp án

Công nghệ gen là các thao tác tác động lên hệ gen của một cơ thể.

Cách giải:

Các ý A,B,D là thành quả của công nghệ gen.

Chọn C.


Câu 4:

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Xem đáp án

Đột biến điểm là những thay đổi diễn ra trong 1 cặp Nu của gen. Gồm 3 loại: Mất, thêm, thay thế một cặp Nu.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn D.11


Câu 5:

Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

Xem đáp án

Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân li.

Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận