(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Liên trường, Hải Phòng có đáp án

  • 655 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến các tính trạng do

Xem đáp án

Phương pháp:

Di truyền chéo là quy luật di truyền của các tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định.

Cách giải:

Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến các tính trạng do gen nằm trên NST X

Chọn D.


Câu 2:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây khi giảm phân tạo giao tử Ab với tỉ lệ 1/4

Xem đáp án

Cách giải:

Ta thấy: AaBb giảm phân tạo 4 giao tử: AB; Ab; aB; ab

→ Ab được tạo ra với tỉ lệ 14

Chọn B.


Câu 3:

Gen đa hiệu là hiện tượng

Xem đáp án

Phương pháp:

Khái niệm gen đa hiệu

Cách giải:

Gen đa hiệu là hiện tượng một gen quy định sự hình thành của nhiều cặp tính trạng.

Chọn A.


Câu 4:

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

Xem đáp án

Phương pháp:

Giới đực là XX, giới cái là XY có ở hầu hết lớp chim

Lớp thú thì ngược lại, XY là đực, XX là cái

Cách giải:

Ở gà, chim, bướm giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận