(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước có đáp án

  • 472 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về gen trên nhiễm sắc thể giới tính của người, kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Thành tựu nào sau đây là của công nghệ chuyển gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận