(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 23) có đáp án

  • 494 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật được gọi là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây không làm thay đổi số lượng NST?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận