(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 26) có đáp án

  • 310 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản phẩm của quá trình quang phân li nước bao gồm các thành phần:

Xem đáp án

Đáp án B

Sản phẩm của quá trình quang phân li nước bao gồm: H+, electron và O2.


Câu 2:

Bằng chứng chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung

Xem đáp án

Đáp án D

Bằng chứng chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung là tính phổ biến của mã di truyền.


Câu 3:

Trong hệ sinh thái nước mặn, trong số các vùng nước chỉ ra dưới đây vùng nào có năng suất sinh học cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong hệ sinh thái nước mặn, vùng nước có năng suất sinh học cao nhất là thềm lục địa (độ sâu nhỏ hơn 200m)


Câu 4:

Nếu sử dụng gen quy định insulin của người và cấy vào tế bào vi khuẩn, nhận xét nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

- Do trong tế bào vi khuẩn vẫn có đầy đủ các enzim và các đơn phân cũng như năng lượng cho quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường.

- Nhận xét: Tế bào vi khuẩn có thể có cấu trúc đơn giản hơn tế bào người, nhưng bên trong tế bào của chúng vẫn có enzim và đầy đủ năng lượng để thực hiện quá trình nhân đôi, phiên mã và dịch mã như tế bào người.


Câu 5:

Cấu trúc nào tham gia vào quá trình điều hướng con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ con đường gian bào sang con đường tế bào chất khi dòng nước và muối khoáng đi từ vỏ rễ vào trong trụ dẫn?

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu trúc đai caspari tham gia vào quá trình điều hướng con đường vận chuyển nước và muối khoáng từ con đường gian bào sang con đường tế bào chất khi dòng nước và muối khoáng đi từ vỏ rễ vào trong trụ dẫn.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận