(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 30) có đáp án

  • 544 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm giống nhau giữa các loài sinh vật đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy tất cả chúng có chung một nguồn gốc.

Như vậy: A, C, D chưa phù hợp.


Câu 2:

Liệu pháp gen là phương pháp:

Xem đáp án

Đáp án D

Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến. Liệu pháp gen bao gồm 2 biện pháp: một là đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh, hai là thay thế gen bệnh bằng gen lành.

Một phương án được đưa ra đó là dùng virus làm thể truyền vì virus có thể cài xen được vật chất di truyền vào vật chất di truyền của tế bào


Câu 3:

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A.đúng, Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân ly

B.đúng

C.sai, tính phổ biến mới chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới

D.đúng


Câu 4:

Trong operon Lac ở vi khuẩn E. coli, khi môi trường có lactose, mối tương tác giữa 2 thành phần nào sau đây không diễn ra?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Khi nói về liên kết gen hoàn toàn, điều nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

A.sai. Liên kết gen chỉ làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.

B.đúng. Các cặp gen càng nằm gần nhau thì liên kết càng bền vững, càng xa nhau nhau thì liên kết càng kém.

C.đúng. Liên kết gen là hiện tượng phổ biến.

D.đúng. Các gen trên 1 luôn di truyền cùng nhau giúp các nhóm tính trạng luôn di truyền cùng nhau.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận