(2023) Đề thi thử Sinh THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 32)

  • 297 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào  không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Quá trình chuyển hóa NO3- thành N2 có thể diễn ra do hoạt động của nhóm vi sinh vật nào?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Động vật nào hô hấp bằng hệ thống ống khí?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Lai xa kèm theo đa bội hóa tạo nên dạng đột biến nào?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận