700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 3

  • 25751 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là giao dịch hợp đồng tương lai?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Giao dịch tiền tệ tương lai có những đặc điểm gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Thế nào là ngang giá quyền chọn?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Thế nào là được giá quyền chọn?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Có các phương thức giao dịch ngoại tệ nào?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận