700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 23

  • 25746 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngân hàng thương mại có thể tạo tiền/ bút tệ là bởi vì:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Loại tiền gửi nào dưới đây ít chịu biến động của lãi suất tiền huy động:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Loại tài sản nào dưới đây được xem là tài sản có rủi ro ngoại bảng của NHTM:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là biểu hiện của rủi ro danh mục tín dụng:

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận