700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 2

  • 25754 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một dự án phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Trình bày nào dưới đây phản ánh đầy đủ các giai đoạn của chu trình một dự án?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Nghiên cứu, thẩm định phương diện tài chính bao gồm những nội dung gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Quy trình cho vay theo dự án thông thường bao gồm những bước nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Các trường hợp thường áp dụng trong cho vay hợp vốn là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận