700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 22

  • 25753 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, dư nợ cho vay tối đa một khách hàng không được vượt quá:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tín dụng là quan hệ vay mượn giữa hai chủ thể kinh tế mà yếu tố quyết định để hình thành quan hệ tín dụng là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Ở Việt Nam, hoạt động của trung gian tài chính nào tương tự như hoạt động của một ngân hàng đầu tư:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nghiệp vụ sử dụng nguồn còn được gọi là:

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận