700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 16

  • 25734 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là xác nhận bức điện?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây về thời gian thực hiện qui định của một lệnh chuyển tiền là đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Phát biểu nào về một lệnh chuyển tiền được coi là chấp nhận sau đây là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về phạm vi chuyển tiền điện tử là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Điều kiện để các thành viên tham gia than toán điện tử liên ngân hàng là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận