700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 11

  • 25748 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tài sản nào sau đây không phải là tài sản cầm cố?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Hình thức cho vay nào sau đây ở nước ta không phải là hình thức cho vay của NHTM?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Thời hạn cho vay được tính bằng công thức:

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận