700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 20

  • 25757 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là cho thuê vận hành?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Việc xác định thời hạn thuê được dựa trên các cơ sở nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Tổng số tiền tài trợ cho thuê bao gồm những chi phí nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Các hình thức cho thuê tài chính gồm những hình thức nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Những yếu tố cấu thành lãi suất cho vay bao gồm những yếu tố nào?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận