700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 15

  • 25747 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

NHTW xem xét và quyết định cho vay cầm cố khi các TCTD có đủ các điều kiện nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Tái cấp vốn của NHTW được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Điều kiện để NHTW tái cấp vốn cho các TCTD là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

NHTW sử dụng các hình thức tái cấp vốn nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Cho vay trong trường hợp mất khả năng chi trả được thực hiên như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận