700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 6

  • 25742 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chấp nhận hối phiếu là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu đúng về ký hậu hối phiếu?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là chính xác về lợi thế của phương thức thanh toán chuyển tiền?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Tại sao ngân hàng thương mại cần phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bên cạnh nghiệp vụ tín dụng và thanh toán truyền thống?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Ngân hàng thương mại có thể thực hiện chức năng nào trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận