700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 21

  • 25740 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Thời hạn cho thuê tài chính được xác định dựa vào yếu tố:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Tiền lãi trong cho thuê tài chính bao gồm:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Việc cơ cấu lại thời gian trả nợ được thực hiên theo phương thức nào?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận