700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 9

  • 25741 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng về của nghiệp vụ huy động vốn của NHTM?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng nào quy định?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Lãi suất huy động vốn của các NHTM do ai quyết định?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Số tiền NHTM để lại nhằm thực hiện việc thanh toán, chi trả do ai quy định?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận