700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 8

  • 25756 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thanh toán không dùng tiền mặt có những đặc trưng nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Quy trình cho vay hợp vốn gồm những nội dung nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ở Việt Nam thì một giao dịch cho thuê vận hành được xác định khi nào?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận