700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 1

  • 22734 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là nguồn vốn của NHTM?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Các tài sản nợ khác được coi là vốn chủ sở hữu gồm những nguồn nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Vốn huy động của NHTM gồm những loại nào?

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

5 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

2 tháng trước

Yến Phùng

N

2 tuần trước

Ngo Viet Hoang

Bình luận


Bình luận