700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 5

  • 25745 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu chính xác?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Khi vay vốn ngân hàng, khách hàng là doanh nghiệp cần lập bộ hồ sơ gồm những giấy tờ nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Khi vay vốn ngân hàng yêu cầu khách hàng doanh nghiệp nộp cho ngân hàng các báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Việc thẩm định kỹ hồ sơ vay có tránh hết được nợ quá hạn hay không? Tại sao?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Khi cho vay, tổng dư nợ tín dụng đối với một khách hàng bị giới hạn như thế nào?

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận