700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 4

  • 25755 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân tích tình hình dự trữ sơ cấp của NH gồm những nội dung phân tích nào?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Phân tích khả năng thanh toán bao gồm phân tích các chỉ tiêu định lượng nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Thế nào là tín dụng tiêu dùng trả góp?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Thế nào là thư tín dụng có thể huỷ ngang?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận