700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 7

  • 25744 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận