700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 12

  • 25743 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C Ngân hàng phát hiện có 1 chứng từ không có quy định của L/C sẽ xử lý chứng từ này như thế nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Nếu hợp đồng ngoại thương quy định phương thức thanh toán bằng L/C, người kí chấp nhận trên hối phiếu là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Ai là người kí quỹ mở L/C nhập khẩu?

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận