700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 17

  • 25752 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thanh tra giám sát của NHTW nhằm mục địch gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Đối tượng thanh tra của NHNN là gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của thanh tra NHNN là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Nội dung chủ yếu của giấm sát tại chỗ là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nội dung chủ yếu của giấm sát tại chỗ là gì?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận