700 câu trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 13

  • 25739 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bàn về chức năng “sản xuất“ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của ngân hàng thương mại:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Dựa vào chiến lược kinh doanh, có thể chia NHTM thành những loại ngân hàng nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Phân loại NHTM theo chiến lược kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đến hoạt động và quản lý của ngân hàng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây phản ánh chính xác nhất về nhũng hoạt động mà ngân hag thương mại được phép thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Dựa vào hoạt động của ngân hàng thương mại do Luật tổ chức tín dụng quy định, có thể phân chia nghiệp vụ ngân hàng thương mại thành những loại nghiệp vụ nào?

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Đạt

N

6 tháng trước

Nguyễn thị huế trân

Y

3 tháng trước

Yến Phùng

N

1 tháng trước

Ngo Viet Hoang

3 tuần trước

Đinh Huyền

Bình luận


Bình luận