20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 5)

  • 93462 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions:

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Trọng âm của từ anthem rơi vào âm tiết thứ nhất, còn các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Apply: /ə'plai/

Attend: /ə'tend/

Appear: /ə'piə/
Anthem: /'ænθəm/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận