20 Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh cực hay có đáp án (Đề số 8)

  • 93753 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D
settle: nhấn âm 1, các từ còn lại nhấn âm 2


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C
âm /ed/ ở từ indulged đọc là /d/, ở các từ còn lại đọc là /t/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D
âm /s/ ở từ stamps đọc là /s/, ở các từ còn lại đọc là /z/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nuôi-cá Và Trồng-thêm-rau

.

1 năm trước

Lê Minh Thuỵ Vy

niceeeeeee
T

1 năm trước

Thái Trần

t

2 tháng trước

thu phương

Bình luận


Bình luận

Tấn Phát
23:32 - 05/07/2021

Ủa vậy sao em chọn will you hệ thống báo sai ?