(2023) Đề thi thử Hóa Học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD ( Đề 4) có đáp án

  • 393 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Natri phản ứng với nước sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan đuợc Al(OH)3?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu cho nước?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận