(2023) Đề thi thử Sinh học Trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng có đáp án (Đề 2)

  • 286 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến các tính trạng do

Xem đáp án

Phương pháp:

Khái niệm di truyền thẳng hay chéo phụ thuộc vào:

+ Nếu gen nằm trên Y không alen tương ứng trên X thì là di truyền thẳng.

+ Nếu gen nằm trên X không có alen tưởng ứng trên Y thì là di truyền thẳng.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn D.


Câu 2:

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây khi giảm phân tạo giao tử Ab với tỉ lệ 1/4

Xem đáp án

Phương pháp:

Xem xét từng đáp án.

Cách giải:

Dựa vào đáp án AaBb cho giao tử Ab 1/4.

Chọn B.

Câu 3:

Gen đa hiệu là hiện tượng

Xem đáp án

Phương pháp:

Gen đa hiệu là hiện tượng mà một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Cách giải:

Dựa vào khái niệm trong phương pháp.

Chọn A.


Câu 4:

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY?

Xem đáp án

Phương pháp:

Con cái XY; con đực XX gặp ở lớp chim và lớp sâu bọ.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận