(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 765 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mối quan hệ nào sau đây không thuộc nhóm quan hệ hỗ trợ?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của các mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong quần xã.

Cách giải:

Ức chế - cảm nhiễm là mối quan hệ mà một loài sinh vật trong quá trình sinh sống vô tình tiết ra một chất hóa học làm chết, hoặc ảnh hưởng xấu tới các loài xung quanh. Mối quan hệ này là quan hệ đối kháng.

Chọn D.


Câu 2:

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của học thuyết tiến hóa Đacuyn.

Cách giải:

Đacuyn cho rằng, nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là biến dị cá thể.

Chọn C.


Câu 3:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 300nm?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về các cấp độ xoắn của nhiễm sắc thể.

Cách giải:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc có đường kính 300nm là sợi siêu xoắn.

Chọn D.


Câu 4:

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

Xem đáp án

Nhân tố sinh thái trong môi trường được chia thành 2 nhóm là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.

Cách giải:

Nhân tố hữu sinh là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.

Chọn D.


Câu 5:

Trong quần xã sinh vật, chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về đặc điểm các mối quan hệ trong quần xã sinh vật.10

Cách giải:

Trong quần xã sinh vật, chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận