(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (Lần 3) có đáp án

  • 439 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mối quan hệ sinh thái nào sau đây không có loài nào được lợi?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Ý nghĩa của liên kết gen trong chọn giống là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Loại đơn phân nào sau đây cấu tạo nên ADN?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận