(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án

  • 369 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo giả thuyết siêu trội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây thể hiện ưu thế lai cao nhất?

Xem đáp án

Giả thuyết siêu trội cho rằng ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp.

Cách giải:

Cơ thể có kiểu gen càng nhiều cặp dị hợp thì càng thể hiện ưu thế lai cao hơn, vì vậy, cơ thể có ưu thế lai cao nhất là: AaBb.

Chọn B.


Câu 2:

Đặc trưng cơ bản nào sau đây là của quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về các đặc trưng của quần thể sinh vật.

Cách giải:

Quần thể sinh vật có 5 đặc trưng về: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự phân bố cá thể trong không gian, kích thước quần thể và mật độ cá thể.

Chọn B.


Câu 3:

Loài động vật nào sau đây có răng ăn thịt rất phát triển?

Xem đáp án

Loài động vật ăn thịt có răng nanh rất phát triển để cắn con mồi lựa thịt.

Cách giải:

Loài thuộc nhóm động vật ăn thịt là: mèo.

Chọn A.


Câu 4:

Trong tế bào sinh dưỡng của một người, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc, các cặp nhiễm sắc thể khác bình thường. Người này bị mắc hội chứng

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về cơ chế phân tử của các bệnh và hội chứng di truyền ở người.

Cách giải:

Người có cặp NST số 21 gồm 3 chiếc NST bị mắc hội chứng Đao.

Hội chứng Tơcnơ do đột biến thể một ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nữ (XO).

Hội chứng Siêu nữ do đột biến thể ba ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nữ (XXX).

Hội chứng Claiphentơ do đột biến thể ba ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nam (XXY).

Chọn B.10


Câu 5:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới, nhóm linh trưởng xuất hiện ở đại?

Xem đáp án

Vận dụng kiến thức về sự phát triển sinh vật qua các đại địa chất.

Cách giải:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới, nhóm linh trưởng xuất hiện ở đại Tân sinh.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận