(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng có đáp án

  • 600 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây lắp các nuclêôtit vào mạch mới ADN?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trọng
22:59 - 12/06/2023

Câu 2: Đáp án