(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 14) có đáp án

  • 332 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thực vật lấy CO2 từ môi trường ngoài để thực hiện quá trình quang hợp thông qua tế bào

Xem đáp án

Chọn A.

Thực vật lấy CO2 từ môi trường ngoài để thực hiện quá trình quang hợp thông qua quá trình thoát hơi nước qua tế bào khí khổng mở.


Câu 3:

Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

Xem đáp án

Chọn C.

- Hội chứng Đao, Claiphetơ là thể ba. 

- Hội chứng AIDS do virus HIV tấn công các tế bào miễn dịch đặc hiệu.


Câu 5:

Một quần thể thực vật giao phấn, xét 1 gen có 2 alen là E và e. Theo lí thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?

Xem đáp án

Chọn C.

- Tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ 🡪 quần thể cân bằng di truyền khi p2.q2 =(2pq/2)2🡪 Quần thể C cân bằng di truyền 🡪 ĐÚNG.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận