(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 15) có đáp án

  • 1009 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây? 

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 tháng trước

Hoàng Yến

Bình luận


Bình luận