(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 2) có đáp án

  • 816 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Các bộ ba GXU và GXX cùng xác định axit amin Alanin thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?

Xem đáp án

Chọn B.

Các bộ ba GXU và GXX cùng xác định axit amin Alanin thể hiện đặc điểm tính thoái hoá của mã di truyền.


Câu 3:

Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mạch bổ sung 5’à3’, mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn Okazaki do

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen A của quần thể này là

Xem đáp án

Chọn D.

Tần số kiểu gen aa = 0,16 🡪 tần số alen a = 0,4 🡪 quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền 🡪 tần số alen A =1-0,4= 0,6.


Câu 5:

Ở thực vật trên cạn, Đaicaspari là cấu trúc bao quanh các tế bào nào sau đây?

Xem đáp án

Đaicaspari ở rễ cây là cấu trúc bao quanh các tế bào nội bì, không thấm nước và ion khoáng ở khoảng gian bào.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận