(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 5) có đáp án

  • 689 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Khi nói về các bệnh di truyền ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B.

- Đáp án A sai vì bệnh mù màu xuất hiện ở cả nam lẫn nữ nhưng nữ ít gặp hơn.

- Đáp án C sai vì bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định nên xác suất gặp ở nữ và ở nam bằng nhau.

- Đáp án D sai vì người bị hội chứng Đao có 3 NST số 21 nên cần 1 trong 2 giao tử của bố hoặc mẹ thừa 1 NST.


Câu 3:

Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm

Xem đáp án

Đáp án A.

Lõi 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1 (34) vòng. 


Câu 4:

Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,25AA: 0,70Aa : 0,05aa. Tần số của alen A là

Xem đáp án

Đáp án C

Tần số của alen A là: 0,25 + = 0,6


Câu 5:

Nhóm thực vật nào tiến hành cố định CO2 tạo ra hợp chất có 4C đầu tiên?

Xem đáp án
Đáp án B
Nhóm thực vật nào tiến hành cố định CO2 tạo ra hợp chất có 4C đầu tiên là Cây CAM và cây C4

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận