(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 9) có đáp án

  • 691 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côđôn)

Xem đáp án
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại
Cách giải:
Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côđôn) 5’UAX3’.
Chọn B

Câu 2:

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây "truyền" năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

Xem đáp án
Chọn A.
Tảo lục đơn bào thuộc nhóm thực vật.

Câu 3:

Đơn phân của protein là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Thực vật có hoa bắt đầu xuất hiện ở đại nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Thực vật có hoa bắt đầu xuất hiện ở đại trung sinh.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận